HUR VÄLJER JAG MINA STENAR?

När du känner att kristallstenarna kallar på dig och det är dags att välja en eller flera stenar som ska få komma hem till dig eller till någon du har i tanke- är ett första steg att våga lita till sin egen förmåga. Du hittar många bra beskrivningar och egenskaper i flertalet kristaller  och mineraler som med glädje skulle kunna få vara en del av dig och  något att tillföra energimässigt.  Med här handlar det om ren enkelhet och om en vibration som ska vibrera ihop med din. Att välja med sina sanna sinnen för att det magiska verktyget ska ha effekt. Den  stenen som inte alls tilltalar dig i sitt utseende så som den tilltalar din vän men som i praktiken låter helt fantastisk, kanske helt enkelt inte har något syfte att fylla hos dig där och då. Eller så är du kanske inte redo att arbeta med den del av dig själv ännu. Det är din vän som behöver den. Senare kan du komma att fullkomligt förälska dig i samma sten. Kanske befinner dig på en annan plats i livet då?  Kanske du vuxit eller haft mod att utveckla dig och nya sidor av dig trätt fram som i sin tur behöver stärkas eller vägledas. Ett mycket simpelt råd vid val av stenar är att ha modet att lita till sin egen förmåga att välja stenar som tilltalar dig. De stenar som tilltalar dig estetiskt eller väcker någon form av ja - känsla är precis de stenar som du behöver hur än beskrivningarna må tala. Ofta väcks en aha känsla om du istället väljer stenarna och sedan läser beskrivningar. Du har allt inom dig. Och ingen vet bättre än ditt inre, vad just du behöver.  

IMG_6556.jpg