HUR ANVÄNDER JAG MINA KRISTALLSTENAR?

Låt dig känna in dina stenar och lära känna dem. Det gör du genom att hålla stenarna i din hand,  läsa om dem och ta fram dem när det känns rätt. Bär dem med dig, eller placera stenarna nära dig där dem fångar din uppmärksamhet. Tänk på dess egenskaper men också vad dem får för roll i ditt liv för stunden. Låt dem följa dig i livet och finnas där för vägledning, läkning och för harmoni i tillvaron. Eller som ett naturligt men kraftfullt verktyg när du behöver balansera din energi och stärka ditt inre. Låt dem inspirera dig att hämta den kärleksfulla kraften som alltid finns att tillgå när du vill finna den. Större kristaller och kluster kan placeras i ett rum och fylla det med sin vibration.  

iStock-1180608404.jpg