A R A G O N I T  K L U S T E R 

 

Styrka, Mod, Stabilitet 

 

Svävar du i tankar med frågor som vill ha svar? Finner du inte din ro eller självförtroende att nå svaren inom dig? Aragonit och dess mäktiga utseende är vännen som hjälper dig stilla tankarna och blicka inåt tryggt och stabilt. Du förvandlar flygiga tankar och skiftande känslor till fokus och kraft och hittar lösningen du söker. Du lär känna styrka, stabilitet, mod och väcker målinriktat självklarhet i dina svar kring frågorna du bär med dig. Använd Aragonitkluster när du mediterar för att skapa fokus och våga nå dig själv med ett klart sinne utan tankar som snurrar. Kanske faller svaren från skyn lika magiskt som stjärnorna gör.  

 

Variant: Kluster 

Storlek: 

 

*Det här är en naturprodukt, varje vara är unik och variationer i utseendet kan förekomma så som färgskiftningar, naturliga sprickor eller varierande form 

 

*Notera att beskrivande text av kristallerna och mineralernas energi endast är ord baserat på personlig upplevelse blandat med tolkning av fakta hur stenarna upplevts genom tiderna. Texten är endast avsedd att läsas som rekommendation och ska inte vara ett alternativ till traditionell läkarvård om du är sjuk. 

A R A G O N I T, K L U S T E R

0,00 krPris